>> Kultur Nöje >> Musik >> Digital Music

Dance Music Production Tutorial

De viktigaste inslagen i modern dansmusik är , utan fråga , rytm och produktion . Rytm är självförklarande och kännetecknas av en övertygande upprepande krok . Produktionen är ett mycket vidare begrepp . Det betyder ackompanjemanget , och detaljerad tankeväckande produktion är inte mindre viktigt än att köra slagrytm. Välja Din Kit

För att skapa en rytm , första sitta på din trummaskin , tangentbord eller programvara synthesizer och öppna en djup puls som bastrumman prov , tillsammans med en skarp , högfrekvent snara spricka . Dessa är grunden . Lägg ovanpå det prov som du väljer , för dansmusik har du bra användning för slagverk som shakers eller hand klappar , långa djupa bastoner , rytmiska gitarr tystnar och korta sångprov. Nu är det dags att ordna dina anteckningar , eller rytmiska spår.
Bygga Rhythm spår

Kom ihåg att dansbeats är i grunden enkel, även intuitivt . Utan denna grundläggande stilistiska kompromissen kommer takten inte registrera sig som dansant . Att bygga en dans låtens grund på en komplex beat är i motvind för någon producent. Det är inte att säga dina trumdelarkan inte ha en mängd olika fyllningar , men de måste vara lätt att förstå för publiken .
Börja med ett enkelt mönster , med snara träffar på 2s och 4s , bas på 1 och 3 . Börja experimentera med dina andra prover . En extra bastrumma eller hög hatt slog ett halvt taktslag innan snara , kommer att verka för att driva takten framåt , en halv takt efter kommer att fungera som en resolution. Experimentera med denna dynamik och din dans beat är iväg till en bra start . Addera Produktions Touch

Skyldigheten att producenterna är att ge grundläggande musikaliska element med ett lämpligt sammanhang genom toner och smidighet . Sammanhanget som måste göras gäller stilen på musiken och teman av låten . Tonerna är tillverkade genom att utjämna konsuler i programmet eller förinställningar som tung bas , hög diskant , eller starka mellanregister , som alla kan förmedla olika känslomässiga betydelser . Det finns andra knep , som panorering , drop outs , fasa och övertoner , som bäst kan läras med tiden . Addera

Digital Music

Relaterade kategorier