>> Kultur Nöje >> I >> Balett

Hur identifiera ett Rotator Cuff Injury

En rotatorkuffen skada påverkar musklerna som ansluter på axeln . Orsakas av en omedelbar skada eller resultatet av progressiva symptom , behandling beror på svårighetsgraden av skadan . Diagnostisera en rotatorkuffen skada tidigt för att få rätt behandling . Instruktioner
1

Vet de vanligaste symtomen på en rotatorkuffen skada. Svaghet i axeln , kan smärta med motion och överdriven ömhet indikera en rotatorkuffen skada. Besök din läkare för en grundlig undersökning . Köpa 2

Räkna med en grundlig fysisk undersökning av din axel och omgivande områden . Båda axlarna observeras uppenbara och subtila skillnader . Läkaren känner försiktigt den skadade axeln för att bedöma ömhet och smärttröskeln . Din rörelseomfång testas (om brutna ben är uteslutet ) för att kontrollera hur allvarlig din skada . Mängden känslan du känner i armen och blodflödet till din axel övervakas också .
3

Förstå de fysiska tester som kan utföras för att diagnostisera en rotatorkuffen skada. Under en stötinjektionstestetär din skadade arm fram emot att kontrollera smärtan . En injektion av lidokain administreras och armen höjs igen . Om du fortfarande har svår smärta , misstänkte en rotatorkuffen skada ; om smärtan är borta , är tendinit den troliga orsaken till smärtan . Nedgången armen testet tar den skadade armen i en 90 - graders vinkel . Nedåtriktat tryck appliceras sedan på underarmen eller handleden . Om armen faller genast ner, är en rotatorkuffen skada den troliga orsaken .
4

Vet att diagnostiska tester också kan utföras för att diagnostisera en rotatorkuffen skada. En MR eller ultraljud kan beställas för att få en närmare titt på musklerna i axeln . Addera

Balett

Relaterade kategorier