>> Kultur Nöje >> Böcker >> bokförlag

Lägga Tillbaka Matter till din Memoir

Innan en memoar kan publiceras , måste författaren lägga tillbaka frågan till publiceringen . Tillbaka materia är en plats för läsarna att snabbt hitta olika sidor i boken . Det är också ett viktigt inslag i alla facktidskrifter . Som namnet antyder , går tillbaka ärendet på baksidan slutet av book.Things Du behöver
Computer Review Din memoar bok
Visa fler Instruktioner
1

Sätt din epilog på första sidan av ryggen saken . Epilogen består av ytterligare information du vill lägga om din memoarer . Denna sida finns även där du skriver om några planer för framtida volymer . Placera din webbplats information i epilogen . Köpa 2

Lägg till en bilaga , som kan inkludera kartor, diagram och fotografier. Märk varje objekt i bilagan . Till exempel: Bilaga A. Inkludera alla dessa i innehållsförteckningen
3 < p > Gör en bibliografi . . En bibliografi är en förteckning över alla de referensmaterial som du använt medan forska och skriva ditt memoarer . Använd APA riktlinjer för att formatera bibliografin .
4

Organisera ett index , en alfabetisk lista över ämnen eller namn i boken . Sidnumret av var det ämnet eller namn visas i boken ska köra bredvid den i indexet . Ett index är vanligtvis två kolumner till en sida och i tecken mindre än vanlig text .
5

Lägg till ett foto på dig själv . Den sista sidan i ryggen material används ofta för biografisk information om författaren . Skriv en kort sammanfattning om dig själv för den här sidan . Addera

bokförlag

Relaterade kategorier