>> Kultur Nöje >> Art >> Fine Art

Typer av komposition Art : Trianglar

Triangeln används i konst som en del av kompositionen för att få harmoni och struktur till målningar , teckningar , skulptur och arkitektur . Trianglar används också som designelement i modern konst , grafisk design och industridesign. Förstå användningen av trianglar kommer med anrikat uppskattning av konst och förbättra en konstnärs utförande av kreativa strävanden . Sammansättningen Tool
Denna skulptur använder en formell triangulär komposition typiskt för den neoklassiska perioden .

Triangeln används som ett verktyg i komposition för att ange de viktigaste inslagen i ett konstverk . Konstnären skapar det primära motivet innanför gränserna för en stor imaginär triangel . Tittarna kommer intuitivt att dras in i de viktiga delarna av bilden genom att använda triangulära kompositionen . Det kan finnas mindre triangulära kompositioner som kompletterar huvudmotivet . Det finns inga regler när det gäller storleken eller placeringen av den triangulära kompositionen . Den neoklassiska målaren Jacques Louis David och renässansmålarenLeonardo Da Vinci utnyttja starka triangulära kompositioner .
Trianglar i Cubist Art
I ett försök att visa alla sidor av ett ansikte , Picasso bröt bilden i trianglar .

i kubistisk rörelse början av 20- talet , konstnärerna använt trianglar som ett sätt att visa ett tredimensionellt objekt tillplattad på en tvådimensionell yta. Eftersom konstnärerna dekonstrueras och segmente ett objekt i platta plan , triangeln fram som en komponent och visuell representation av deras ansträngningar . Detta är särskilt tydligt i Marcel Duchamps , Naken nerför en trappa . Addera Trianglar i arkitektur
svår triangeldelning av detta tak är unikt i villaarkitektur .

pyramiderna i Egypten dra nytta av den gyllene triangeln utifrån det gyllene snittet . Det gyllene snittet är en matematisk beräkning som beskriver en estetiskt tilltalande rektangel som används i konst och arkitektur så tidigt som 490 f.Kr. . The John Hancock byggnaden i Chicago är ett modernt exempel på att blanda konst med arkitektur. Arkitekter använde en serie av X former upp väggarna i byggnaden vilket resulterar i dekorativa och strukturella triangulära utrymmen . Buckminster Fullers geodetiska kupolen är en struktur byggd av anslutna trianglar som blir både ett strukturellt och ett designelement .
Triangle som designelement
Industridesigners använder trianglar i utformningen av vitvaror och husgeråd .

Trianglar används också som formella geometriska inslag av design. Triangeln faktiskt blir föremål för många moderna konstnärer och designers . Det används i möbler, arkitektur , industriell design , inredning och grafisk konst . Tessellations utnyttja ett triangulärt rutmönster för att skapa dekorativa mönster . Ett bra exempel på tessellation kan hittas i arbetet av MC Escher . Addera

Fine Art

Relaterade kategorier