>> Kultur Nöje >> Art >> Andra konst

Definitioner av grafisk design

Grafisk design är processen att kombinera text och visuella bilder för att kommunicera . Böcker, tidskrifter , webbplatser , annonser och filmer alla använder grafisk design . Annonser använder grafisk design för att locka publiken till sin bit av litteratur , medan tekniska manualer använder grafisk design för att illustrera sin bit av kommunikation. Oavsett orsaken till att kombinera text och visuella bilden , är avgörande för effektiviteten i litteraturen grafisk design. Historia

Människor har alltid använt grafik för att kommunicera , som börjar med skrifter om grottväggar. Uppfinningen av tryckpressen ökat behovet av grafiska formgivare som kunde manipulera text och grafik på ett tilltalande sätt .
Typografi

Typografi beskriver hur typen visas på på sidan. Detta inkluderar val av teckensnitt , justering och avstånd . Addera Bildkonst

Bildkonst innehålla någon grafik som används i en grafisk design . Dessa inkluderar foton, teckningar eller ikoner .
Sidlayout

Sidlayout är helhetssynen på en sida . Detta omfattar samspelet mellan typografi och bildkonst .
Interface Design

Med den ökande användningen av Internet , har grafisk design blivit en viktig del av gränssnitt för webbplatser. Grafiska formgivare samman text och grafik sömlöst för att navigera användarna via en webbplats. Addera

Andra konst

Relaterade kategorier